Meeting of friends
Game of lotto
Meeting of friends

O našom zariadení

Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA

Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA poskytuje sociálnu službu na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu svojim klientom vo forme pobytovej (celoročnej, týždennej) a ambulantnej. Poskytujeme sociálnu službu pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby podľa § 38 Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov. Od roku 2021 sme príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja so sídlom na ulici sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina.

 

COVID Semafor

Synnomia:

Zelená fáza - zariadenie sa nachádza v zelenej fáze z dôvodu, že v zariadení nie je výskyt ochorenia Covid -19

Park
 

CSS Synnómia je súčasťou nášho života od roku 2000. Vytvára príležitosť k rozvoju poznania rôznych aktivít nášho syna Tomáška a jeho zaľub ako je spev a kreslenie. Absolvoval už veľa kultúrnych podujatí a výletov. .

mama klienta Tomáša L.

 

 

Naša dcérenka navštevuje CSS Synnómia asi 20 rokov na denný štvorhodinový pobyt. Za celý ten čas sme mohli porovnávať plusy aj mínusy. Z celkového hľadiska veľmi vítame možnosť, že môžeme aj na takýto krátky čas odovzdať svoje dospelé dieťa do skúsených odborných rúk bez obáv a zatiaľ si vybaviť svoje povinnosti. V spoločnosti svojich kamošov je tu naša dcérka spokojná. Má skvelé, skúsené a láskavé opatrovateľky. Každému jednému sa v starostlivosti prispôsobujú podľa jeho handicapu.

mama klientky Júlie T.


 

Patrím medzi klientov, ktorí sú v zariadení najdlhšie. Páči sa mi rodinná atmosféra, aktivity, ktorých máme dostatok, výlety aj športové vyžitie. Vždy sa teším, keď môžme v našom areáli opekať a variť guláš, pritom počúvať hudbu. Rád pomáham s údržbárskymi prácami aj s prácami na pozemku, baví ma byť užitočný. Ďakujem, že tu môžem byť.

Peťo, klient

Poskytované služby

Summer walk

Odborné činnosti

Poskytujeme základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázaní fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, ošetrovateľskú starostlivosť sociálna rehabilitácia- začleňovanie klientov do spoločnosti, pracovnú terapiu

Podrobnosti

Disability

Obslužné činnosti

Ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

Podrobnosti

Checkup

Ďalšie činnosti

Lorem ipsum primis in dui. Integer mi augue, ullamcorper nec, suscipit urna viverra quis, varius felis auctor metus. Donec mi. Curabitur quam.

Podrobnosti

Aktivity

In pose of lotus
23 01.16

Výlet do lesoparku

Integer ut diam sodales rutrum, wisi augue sed laoreet viverra. Cras ut augue. Fusce enim. Fusce dui convallis posuere. Quisque rutrum, libero malesuada id.

Zobraziť viac

Backyard of a family house
01 01.16

Jar na záhrade

Integer ut diam sodales rutrum, wisi augue sed laoreet viverra. Cras ut augue. Fusce enim. Fusce dui convallis posuere. Quisque rutrum, libero malesuada id.

Zobraziť viac

Selfie of seniors
24 12.15

Vianoce v CSS!

Integer ut diam sodales rutrum, wisi augue sed laoreet viverra. Cras ut augue. Fusce enim. Fusce dui convallis posuere. Quisque rutrum, libero malesuada id.

Zobraziť viac

Časté otázky

Ako sa môžem stať klientom?

Podmienky prijatia a podrobnosti ohľadne postupu si prosím pozrite na stránke informácie pre uchádzača

Je možné v zariadení bývať?

Áno, zariadenie poskytuje aj ubytovanie, aj keď kapacity sú samozrejme obmedzené.

Ako je to so stravou?

Pre klientov, ktorí sú v zariadení celý deň poskytujeme 5 jedál, pre dochádzajúcich 4 jedlá

Zobraziť viac