DOTYKY výstava fotografií

Výstava s názvom DOTYTY je výnimočná pre naše zariadenie, pre našich klientov a verím, že sa dotkne všetkých tých, ktorí sú na to pripravení.

Ako prezrádza názov aj cieľ, výstava nesie v sebe odkaz pokorného dotýkania sa sŕdc ľudí. Či už ide konkrétne o našich klientov a láskavý prístup terapeuta a psa, alebo ľudí navzájom, kontakty fyzické aj nefyzické vytvárajú emócie, podpisujú sa na zdraví, na duši a tvoria náš každodenný život.

Desať mesiacov sa stretávali pobytoví klienti, ktorí prejavili záujem, na canisterapii. Terapeut a špeciálny pedagóg Norah MovesLike Jagger a Ozzy Morrison Therapy Dog ako zohratý tím už po krátkom čase zaznamenali, že vytvorená skupina sa cíti bezpečne a príjemne, veľmi sa teší na psíka, s nadšením sa učí jednoduché povely, zároveň sa všetci učia tolerancii, trpezlivosti a vzájomnej podpore.

V srdci Noriky a určite aj Ozzyho vznikla túžba, zachytiť, zaznamenať a odovzdať toto vzájomné láskyplné chvenie.Na požiadanie prišiel do skupiny fotograf Dávid Lajmon. Okamžite mali všetci bez výhrad nového kamaráta a tak vznikli tieto nádherné fotografie.

fotografie.jpg

fotografie.jpg

fotografie_2_.jpg

fotografie_2_.jpg

hostia.jpg

hostia.jpg

hostia_2_.jpg

hostia_2_.jpg

prihovor.jpg

prihovor.jpg

prihovor_ozzy_morrison_therapy_dog.jpg

prihovor_ozzy_morrison_therapy_dog.jpg

prihovor_toma_a.jpg

prihovor_toma_a.jpg

vystava.jpg

vystava.jpg