Občianske združenie

Darujme si slnko

Sídlo: Kvačalova 1213/6B, 010 04 Žilina

Žilina / Slovensko

IČO: 42063809

DIČ: 2022996184

Č.účtu: SK57 5600 0000 0087 2355 7001

(Prima banka Slovensko, a.s - 8723557001 / 5600 - KOMASK2X)

Telefón: +421 908 902 407

E-mail: dss@tatrahosting.sk

Občianske združenie „Darujme si slnko“ pri CSS SYNNÓMIA je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky. Združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú o realizáciu nasledujúcich cieľov: Cieľom združenia je pomoc a poradenstvo rodinám s postihnutými deťmi, vyvíjanie aktivít a podpora spoločensko-kultúrnych akcii pre postihnutých, ako aj rekreačných a športových činností. Snahou združenia bude zviditeľnenie týchto ľudí, ich života a integrácia do spoločnosti. Združenie podporuje vzdelávanie ľudí pracujúcich s postihnutými. Svoje aktivity tiež rozvíja informačnou a publikačnou činnosťou.

ozdarujme
chorvatsko_2019.jpg

chorvatsko_2019.jpg

chorvatsko_2022_.jpg

chorvatsko_2022_.jpg

kino_2023_.jpg

kino_2023_.jpg

vianocne_trhy_trnava.jpg

vianocne_trhy_trnava.jpg