Občianske združenie
Darujme si slnko
Sv. Gorazda 2 010 01 Žilina
Tel.: 041/565 1745
Mobil: 0905 847 335
dsszagorazda@vuczilina.sk

 

Občianske združenie „Darujme si slnko“ pri CSS SYNNÓMIA je nepolitické, dobrovoľné, záujmové združenie občanov pôsobiace na území Slovenskej republiky. Združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú o realizáciu nasledujúcich cieľov: Cieľom združenia je pomoc a poradenstvo rodinám s postihnutými deťmi, vyvíjanie aktivít a podpora spoločensko-kultúrnych akcii pre postihnutých, ako aj rekreačných a športových činností. Snahou združenia bude zviditeľnenie týchto ľudí, ich života a integrácia do spoločnosti. Združenie podporuje vzdelávanie ľudí pracujúcich s postihnutými. Svoje aktivity tiež rozvíja informačnou a publikačnou činnosťou.

 

ozdarujme
chorvatsko_2019.jpg

chorvatsko_2019.jpg

chorvatsko_2022_.jpg

chorvatsko_2022_.jpg

kino_2023_.jpg

kino_2023_.jpg

vianocne_trhy_trnava.jpg

vianocne_trhy_trnava.jpg