Náš tím

Vavrikova

Ing. Aneta Lita Vavríková
Riaditeľka zariadenia
+421 905 200 577
synnomia.riaditel@vuczilina.sk

Úsek riaditeľa

Micundova

Bc. Miroslava Mičundová
Ekonóm, účtovník
+421 947 913 984
synnomia.ekonom@vuczilina.sk

Brunova

Ing. Katarína Brůnová
Odborný mzdový účtovník, personalista
+421 947 913 984
synnomia.pam@vuczilina.sk

Gurtler

Mgr. Peter Gürtler
Sociálny pracovník, koordinátor
+421 918 344 067
synnomia.spk@vuczilina.sk

Sarago

Katarína Sarago
referent skladového hospodárstva
+421 947 913 984
synnomia.rsh@vuczilina.sk

Kremenova

Mgr. Zuzana Kremeňová
sociálny pracovník
+421 905 847 335
synnomia.sp1@vuczilina.sk

Planavska

Andrea Pláňavská
asistent sociálnej práce
+421 905 847 335
synnomia.sp@vuczilina.sk

Úsek priameho poskytovania sociálnych služieb

Mgr. Elena Majerčíková
vedúca úseku
+421 949 008 224
synnomia.uppss@vuczilina.sk

Veresova

Silvia Verešová
sestra so špecializáciou
synnomia.sestra@vuczilina.sk

Stranava

Mgr. Vladimír Stráňava
sociálny pracovník
+421 947 924 769
synnomia.sp2@vuczilina.sk

Úsek prevádzky

Slivkova

Ing. Jana Slivková
vedúca úseku
+421 908 216 389
+421 947 913 984
synnomia.up@vuczilina.sk

Úsek stravovania

Janicova

Janka Paulína Janicová
vedúca úseku
+421 905 668 226
synnomia.us@vuczilina.sk

Pracoviská

Pracovisko Sv. Gorazda 3

ambulantná forma A1
+421949 008 222
synnomia.uppss@vuczilina.sk
synnomia@vuczilina.sk
synnomia.sestra@vuczilina.sk

ambulantná forma A2
+421949 008 219
synnomia.uppss@vuczilina.sk
synnomia@vuczilina.sk
synnomia.sestra@vuczilina.sk

ambulantná forma A3
+421949 008 223
synnomia.uppss@vuczilina.sk
synnomia@vuczilina.sk
synnomia.sestra@vuczilina.sk

pobytová forma P3
+421949 008 221
synnomia.uppss@vuczilina.sk
synnomia@vuczilina.sk
synnomia.sestra@vuczilina.sk

Pracovisko Sv. Gorazda 2

pobytová forma P1
+421949 008 220
synnomia.uppss@vuczilina.sk
synnomia@vuczilina.sk
synnomia.sestra@vuczilina.sk

pobytová forma P2
+421905 200 578
synnomia.uppss@vuczilina.sk
synnomia@vuczilina.sk
synnomia.sestra@vuczilina.sk

Moyzesova 27 Žilina

ambulantná forma A4
+421905 847 334
synnomia.uppss@vuczilina.sk
synnomia@vuczilina.sk
synnomia.sestra@vuczilina.sk