História zariadenia

Dňa 01.12.1988 bol Okresným úradom Žilina zriadený na Moyzesovej ulici 27 v Žiline Ústav sociálnej starostlivosti s kapacitou 21 miest. Starostlivosť v tomto zariadení sa poskytovala formou denného pobytu. V roku 2023 má zariadenie výročie 35 rokov založenia.

S účinnosťou od 01.06.2022, na základe Dodatku č. 6 vydaného Žilinským samosprávnym krajom zo dňa 30.05.2022 k zriaďovacej listine Domova sociálnych služieb SYNNÓMIA, so sídlom Sv. Gorazda 2978/3, 010 08 Žilina sa mení názov organizácie na

„Centrum sociálnych služieb SYNNÓMIA“,

pri tejto príležitosti sa mení logo zariadenia z nasledovných:

Od 01.09. 2019 zmena loga DSS SYNNÓMIA

Pôvodné

Nové

Od 01.09. 2022 aktuálne logo CSS SYNNÓMIA